Partners FIN DAG 29 mars 2023

LINKÖPINGS KOMMUN

Alla behövs. Alla bidrar

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga, samt att bidra med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.

Förvaltningen arbetar tätt tillsammans med medborgare, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer. Vi består av tre avdelningar och förvaltningsdirektörens stab:

  • Arbetsmarknad och integration
  • Arbetsmarknadsservice
  • Arbetsmarknad och försörjning
  • Stabsfunktionerna ekonomi, HR, kommunikation och nämndsekreterare

Se mer info

ANNA LÖVHEIM AB

Anna är expert på mänskliga rättigheter och specialist inom biståndsområdet. En vetgirig kvinna med ett brinnande engagemang för att göra världen till en rimligare plats för fler. Migrationsexpert och politiskt sakkunnig.

Vill du rama in ditt event på ett proffsigt, initierat och engagerat sätt som väcker eftertanke? Är det gala, konferens, stämma eller mässa? Jag erbjuder alltifrån att enbart hålla ihop eventet på scenen till att planera, koordinera och genomföra hela eventet från idé till verklighet.

www.annalovheim.se 

 

ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

Corren medverkar både som partner till det nyinstiftade Tillsammans-priset och även som möjliggörare att hitta LEDIGA JOBB

Tillsammans-priset ska gå till en aktör som främjat integration och mångfald i Correns område. ”Nu vill vi ha hjälp av er läsare med att nominera vem ni tycker ska få det första priset 2023. Priset kommer att delas ut på Fin dags arrangemang 29 mars i Cupolen i Linköping”

Se mer info och nominera

INTEGRERA FLERA AB

Charbel Gabro är en mycket prisbelönt talare. Han driver även Samtalsringen som är en ideell organisation samt  han har startat upp fantastiska Eldsjälsdagarna som är en helg för personer som alltid delar med sig av sig själv till andra människor. Målet är att ge tillbaka!

Mer info 

NYFÖRETAGARCENTRUM

NyföretagarCentrum Mellersta är en oberoende stiftelse,  Alla, oavsett bakgrund och nuläge är välkomna att boka rådgivning. 

Startup time är ett projekt som vi på Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland driver med syfte att få fler personer som bor i utsatta områden att vilja starta företag.

Se mer info

ALMI ÖSTERGÖTLAND

Almi & hållbart företagande

Almis verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Genom att föra en aktiv dialog runt relevanta hållbarhetsfrågor med de företag Almi stödjer med lån, riskkapital eller affärsutveckling, bidrar Almis insatser till fler hållbara företag i Sverige.

LINKSTEP

LinkStep är ett projekt och mötesplats där människors fulla potential kommer till sin rätt genom personlig utveckling och ökad motivation. Projektet drivs av Stångåstaden och är ett samarbete med Linköpings kommun. Vi jobbar för att fler personer som står utanför arbetsmarknaden ska komma i ut i arbetslivet.

FÖRETAGARNA

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare, och i Linköping jobbar vi hållbart och med mångfald

Se mer info

EXPOCEED

Expoceed skapar digitalmöten. Vi projektleder, paketerar och producerar er mässa, event eller konferens. Ni, era samarbetspartners, leverantörer eller andra företag och organisationer kan erhålla egna digitala montrar. Här finns möjlighet för kunder/medlemmar att presentera sin verksamhet, produkter och erbjudande med hjälp av egna filmer, reportage, artiklar som de själva väljer att presentera i sina Digitala montrar. www.expoceed.se

Samarbetspartner

Vi söker samarbetspartners som vill vara med och forma och vara delaktig i FIN DAG framöver.

Förutom utställare och besökare, kommer flertalet seminarier och föreläsningar att arrangeras.

Vill du finnas med som partner/utställare, eller kanske arrangera något seminarium eller ”länka på” ett eget passande nätverk, så finns det givetvis möjlighet till det.