Samarbetspartners

FIN DAG

Vill du medverka till ökad integration och ge fler människor möjlighet till egenförsörjning? Hör av dig!

LINKSTEP

LinkStep är ett projekt och mötesplats där människors fulla potential kommer till sin rätt genom personlig utveckling och ökad motivation. Projektet drivs av Stångåstaden och är ett samarbete med Linköpings kommun. Vi jobbar för att fler personer som står utanför arbetsmarknaden ska komma i ut i arbetslivet.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration och demokrati.

Vi gör allt vi kan för att underlätta för nyanlända som kommer till Sverige att lära sig språket, hur samhället fungerar och påbörja en integration genom möten med andra människor. SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. Plats för nytänkande

FÖRETAGARNA

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare.

Samarbetspartner

Vi söker samarbetspartners som vill vara med och forma och vara delaktig i FIN DAG framöver.

Förutom utställare och besökare, kommer flertalet seminarier och föreläsningar att arrangeras.

Vill du finnas med som partner/utställare, eller kanske arrangera något seminarium eller “länka på” ett eget passande nätverk, så finns det givetvis möjlighet till det.