om oss

FIN DAG är ett återkommande arrangemang i Östergötland. Mötesplatsen är en inspirations- och värdegrundsdag där vi vill öka förståelsen vad inkludering och mångfald har för positiva effekter för näringsliv, samhälle och på det mänskliga planet.

Arrangemanget har fokus på gränslösa möten och  rekrytering, utbildning och företagande.

Den första FIN DAG arrangerades maj 2019 i Skäggetorp Linköping och den andra under november 2019 i Klockaretorpet Norrköping. Efter att ha tvingas flytta fram arrangemanget två gånger p.g.a. pandemin genomförde vi det tredje arrangemanget digitalt april 2021

FIN DAG ska ses som ett internt arrangemang för kommunen och dess olika aktörer som jobbar med inkludering och mångfald. Att mötas ute på plats och där få vetskap och kunskap om varandras vardag, samtidigt som det skapas nya möten och att man verkar ute i verkligheten. Här ges även möjligheten för arbetsgivare med rekryteringsbehov att hitta arbetstagare

En FIN DAG ska vara ett återkommande arrangemang med en mätbar process och uppföljning som gör att alla kan göra synliga resultat och skapa förbättringar inom integration & inkludering med ett fokus på möten och egenförsörjning.

NOMINERAD TILL ÅRETS LINKÖPINGSHJÄRTA 2019. Correns pris på Tappra Barns Välgörenhetsgala

Jag som är grundare av FIN DAG heter Anders Björck och är en engagerad företagare som vill att fler ska hitta arbete, utbildning eller starta företag och egenförsörjning inom regionen. Jag träffar på många som står utanför arbetsmarknaden och som saknar nätverk och de rätta kontakterna.

Jag är övertygad om att integration och inkludering sker lokalt och mellan människor.

Tycker du fin dag låter spännande?

Låter det intressant att veta mer och kanske medverka på en ny mötesplats som kan bidra nya gränslösa möten och ge er organisation eller företag möjlighet att bättra på er interna integration och även kunna utbyta erfarenheter med andra i liknande situation, tveka inte att kontakta oss.

ring eller maila

kontakta oss

Vi svarar snabbt och så glatt vi kan!