SV:s Asyl- och integrationsverksamhet

Studieförbundet Vuxenskolan använder folkbildning och
kultur för att skapa integration.

Vi gör allt vi kan för att underlätta för nyanlända som kommer till Sverige för att lära sig språket, hur samhället fungerar och påbörja en integration genom möten med andra människor. Vi har även sett att verksamheten gått ner i takt i och med att allt fler integreras, men även utifrån olika beslut som kommer från regeringen. För kvalitetssäkring och god kommunikation är våra ledare två- eller flerspråkiga.

Gå gärna in på vår integrationssida och läs mer och/eller anmäl er till våra cirklar i tex.

Yrkessvenska i omvårdnad, Yrkessvenska i städ eller bara om du behöver hjälp att komma igång med din svenska!

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/var-verksamhet/integration/

Kontakt:
Cristina De Amaral
cristina.de.amaral@sv.se
Verksamhetsansvarig sociala området
Studieförbundet Vuxenskolan – Östergötland
Vasavägen 3, 582 20 Linköping
013-3272879
0707-381215

www.sv.se/ostergotland