Arbetsmarknadscentrum

Till Arbetsmarknadscentrum är du välkommen om du är arbetslös och uppbär försörjningsstöd och är folkbokförd/bor i
Linköpings kommun.
Vi hjälper dig med:
● Arbetsträningsplats
● Praktik
● Arbetsmarknadsanställning
● Lokala jobbspår
● CV-skrivning
● Språkträning
● Studiebesök
● Studie- och yrkesvägledning
● Stöd av arbetsmarknadskonsulent
● Kommunala ferieplatser
● Ansvarar också i dagsläget för de personer som kommer från Af genom studiestartsstöd.

 

Vad är arbetsmarknadscentrum?
Arbetsmarknadscentrum (AMC) erbjuder stöd och coachning till arbetslösa med försörjningsstöd eller social problematik.
Vårt uppdrag är att hjälpa deltagare att komma till självförsörjning eller studier. Vi samarbetar med kommunala
verksamheter, företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra
myndigheter för att ge deltagaren ett bra stöd och för att skapa arbetstillfällen och praktikplatser.
Arbetsmarknadskonsulenter
Våra arbetsmarknadskonsulenter erbjuder hjälp med:
● rådgivning
● arbetsträning
● praktik
● skriva cv och personligt brev.
Arbetsmarknadskonsulenten anpassar verksamheten utifrån deltagarens enskilda behov. Deltagaren får lära sig hur man
lyfter fram det bästa hos sig själv, lära sig bättre svenska om det behövs eller lära sig mer om något särskilt yrke.

Studie- och yrkesvägledare
Våra studie- och yrkesvägledare hjälper till med att:
● Hitta utbildningar som passar deltagaren
● Informera om vilka skolor som finns och hur man söker till dem
● Ge deltagaren stöd för att kunna påbörja och klara av studier och därmed förbättra sin ställning på arbetsmarknaden.
SYV-teamet arbetar med olika vägledningsmetoder så som motiverande samtal, anordnar olika informationspass samt
studieplanering. Liksom Arbetsmarknadskonsulenterna så utgår SYV-teamet ifrån individens behov och förutsättningar.

Hör Fatima, Reber, Fadi och Mineras berättelser

Vill du komma i kontakt med arbetsmarknadscentrum?


Besök oss på Nygatan 19 eller kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Mailadress: AMC@linkoping.se
Telefonnummer: 013- 20 68 00.
Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-15.00

Vill du komma i kontakt med kommunen?
Ring till Kontakt Linköping Telefonnummer: 013-20 60 00.
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00

Arbetsmarknadscentrum under Coronapandemin:
Vår dörr till receptionen är låst för att förhindra smittspridning. Vi tar emot bokade besök när du kommit överens om tid med din arbetsmarknadskonsulent eller studie- och yrkesvägledare. Under tiden pandemin pågår har vi heller inga gruppaktiviteter för våra deltagare. Om du har frågor och vill prata med någon så är vi anträffbara på telefon eller mail.