Företagarna vill se mer mångfald och vet att många som exempelvis kommer hit till Sverige har varit företagare i sina hemländer.

Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Företagarna arbetar för ett samhälle byggt på öppenhet och mångfald där människor tillsammans kan bidra till innovation, ekonomisk tillväxt och välfärd för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi jobbar inkluderande och ser gärna integration genom företagande, och erbjuder förmåner och nya nätverk för dig som företagare

I Linköping är vi ca 500 medlemmar och har löpande träffar och seminarium, mer info: https://www.foretagarna.se/foreningar/linkoping/